Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Leictreachas

 

Ba é an Treoir maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach i leictreachas an 19 Nollaig 1996, a chuir tús leis an bpróiseas foirmiúil i dtreo comhtháthú margaí le haghaidh leictreachais ag leibhéal AE. Ba iad An Tríú Pacáiste Fuinnimh agus conclúidí na Comhairle Eorpaí an 4 Feabhra 2011 a chuir leis an bpróiseas trí uirlisí nua agus treisiú nua.

Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta cheana féin chun an Margadh Inmheánach Leictreachais a bhunú, tá a lán bacainní le sárú fós sula mbainfear amach fíormhargadh comhtháite don leictreachas san AE: glacadh le Cóid Ghréasáin a forbraíodh ó bhí 2011 ann agus iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine, comhtháthú éifeachtúil agus slán giniúna eadrannaí a bhfuil baint aice le hathnuaiteáin, agus creat rialála seasmhach a chur i bhfeidhm maidir le bonneagair úrnua gréasáin tras-Eorpach a fhorbairt.

Tá Roinn Leictreachais ACER roinnte ina ceithre phríomhréimse oibre, iad uile mar aidhm acu tacú leis an bpróiseas chun an margadh a chomhtháthú:

  • Creat-treoirlínte agus Cóid Ghréasáin
  • Tionscnaimh Réigiúnacha Leictreachais
  • Forbairt Bonneagar agus Gréasán
  • Maoirseacht ar an Margadh

Agus é ag brath ar iarracht leanúnach na nÚdarás Rialála Náisiúnta agus ar thacú leanúnach na ngeallsealbhóirí uile, tá sé beartaithe ag Roinn Leictreachais ACER gach dúshlán a shárú chun margadh leictreachais Eorpach a chruthú, margadh atá ag feidhmiú go maith, atá iomaíoch, slán agus inbhuanaithe, ag tabhairt tairbhe inbhraite do thomhaltóirí Eorpacha.

​​