Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektriciteit

 

De richtlijn van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit markeerde het begin van het formele marktintegratieproces voor elektriciteit op EU-niveau.  Het derde energiepakket en de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011 zorgden voor nieuwe instrumenten voor het proces en gaven het een nieuwe impuls.

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de totstandbrenging van de interne elektriciteitsmarkt, zijn er nog talrijke obstakels te overwinnen voordat er werkelijk sprake kan zijn van een geïntegreerde markt voor elektriciteit in de EU:  de vaststelling en volledige implementatie van de netcodes die sinds 2011 zijn ontwikkeld, de doeltreffende en veilige integratie van fluctuerende elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en de invoering van een stabiel regelgevingskader voor de ontwikkeling van nieuwe trans-Europese netwerkinfrastructuren.

De elektriciteitsafdeling van ACER is actief op vier kerngebieden, die allemaal erop gericht zijn het marktintegratieproces te ondersteunen:

  • kaderrichtsnoeren en netcodes;
  • regionale elektriciteitsinitiatieven;
  • infrastructuur en netwerkontwikkeling;
  • markttoezicht.

De elektriciteitsafdeling van ACER is vastberaden om alle uitdagingen bij de totstandbrenging van een goed functionerende, concurrerende, zekere en duurzame Europese elektriciteitsmarkt het hoofd te bieden en tot tastbare voordelen voor de Europese consument te komen. Daarbij rekent zij op de aanhoudende inspanningen van de nationale regulerende instanties en de niet-aflatende steun van alle belanghebbenden.​

​​​