Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektricitet

 

Den 19. december 1996 markerede direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet begyndelsen på den formelle proces med markedsintegration for elektricitet på EU-plan.  Den tredje energipakke og Det Europæiske Råds konklusioner af 4. februar 2011 gav processen nye værktøjer og et nyt skub.

Mens der allerede er gjort væsentlige fremskridt mod at oprette det indre marked for elektricitet, er der stadig talrige hindringer, der skal overvindes, inden der opnås et fuldt integreret marked for elektricitet i EU, herunder  vedtagelse og fuld gennemførelse af netreglerne, der er udviklet siden 2011, effektiv og sikker integration af den fluktuerende produktion i forbindelse med vedvarende energi og gennemførelse af et stabilt regelgrundlag for udviklingen af nye transeuropæiske netinfrastrukturer.

ACER's elektricitetsafdeling er opdelt i følgende fire centrale indsatsområder, som alle har til formål at støtte markedsintegrationsprocessen:

  • Overordnede retningslinjer og netregler
  • Regionale initiativer for elektricitet
  • Infrastruktur og netudvikling
  • Markedsovervågning

På grundlag af de nationale regulerende myndigheders vedvarende indsats og alle interessenters fortsatte støtte er ACER's elektricitetsafdeling opsat på at tackle alle de udfordringer, der er forbundet med at skabe et velfungerende, konkurrencepræget, sikkert og bæredygtigt europæisk elektricitetsmarked med konkrete fordele for de europæiske forbrugere.

​​​