Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektřina 

 

Směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou ze dne 19. prosince 1996 byl zahájen formální proces integrace trhu s elektřinou na úrovni EU.  Třetí energetický balíček a závěry Evropské rady ze dne 4. února 2011 tomuto procesu poskytly nové nástroje a daly mu nový impuls.

Doposud bylo sice dosaženo významného pokroku směrem k zavedení vnitřního trhu s elektřinou, existuje však stále mnoho překážek, které je třeba překonat, než bude dosaženo skutečně integrovaného trhu s elektřinou v EU: přijetí a plné provedení kodexů sítě, které vznikají od roku 2011, účinná a bezpečná integrace nepravidelné výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a také provádění stabilního regulačního rámce pro budování nových infrastruktur transevropské sítě.

Odbor elektrické energie agentury ACER je rozdělený na čtyři klíčové oblasti činnosti, jejichž cílem je podpořit proces integrace trhu:

  • rámcové pokyny a kodexy sítě,
  • regionální iniciativy v oblasti elektřiny,
  • rozvoj infrastruktury a sítí,
  • sledování trhu.

Odbor elektrické energie agentury ACER spoléhá na trvalé úsilí ze strany národních regulačních orgánů a nepřetržitou podporu všech zúčastněných subjektů a je odhodlán splnit všechny úkoly spojené s vytvářením dobře fungujícího, konkurenceschopného, bezpečného a udržitelného evropského trhu s elektřinou, který evropským spotřebitelům přinese hmatatelný prospěch.

​​​