Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zemní plyn

  Gas Hot News

 

Odbor zemního plynu agentury ACER se opírá o trvalé úsilí ze strany národních regulačních orgánů a nepřetržitou podporu všech zúčastněných subjektů a usiluje o splnění všech úkolů spojených s vytvářením dobře fungujícího, konkurenceschopného, integrovaného, bezpečného a udržitelného evropského trhu se zemním plynem, který evropským spotřebitelům přinese hmatatelný prospěch. Práce, kterou je třeba ještě vykonat, zahrnuje sbližování pravidel jednotlivých států pro provozování trhu a sítí se zemním plynem a také usnadnění přeshraničních investic do energetické infrastruktury.

Odbor zemního plynu agentury ACER je rozdělený na tři klíčové oblasti činnosti, jejichž cílem je podpořit dosažení výše uvedených cílů:

  • rámcové pokyny a kodexy sítě, včetně regionální iniciativy pro zemní plyn,
  • spolupráce provozovatelů přepravních soustav (PPS) a rozvoj infrastruktury a sítí,
  • sledování trhu.​ 

​​​