Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gas

  Gas Hot News

 

Acers gasavdelning räknar med de nationella myndigheternas fortsatta ansträngningar och med fortsatt stöd från alla intressenter. Vi är fast beslutna att möta alla de utmaningar som det innebär att skapa en väl fungerande, konkurrenskraftig, säker och hållbar europeisk gasmarknad som kan leverera påtagliga fördelar till de europeiska konsumenterna. Det återstår fortfarande en del att göra i fråga om harmonisering av nationella marknader och nätdriftsregler för gas, liksom när det gäller att underlätta internationella investeringar i energiinfrastruktur.

Acers gasavdelning är uppdelad i följande tre huvudområden, som alla verkar för att stödja de ovannämnda målen:

  • Ramriktlinjer och nätföreskrifter, bland annat regionala gasinitiativ.
  • Samarbete mellan systemansvariga samt utveckling av infrastruktur och nät.
  • Marknadsövervakning.

 

 
​​​