Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uppdrag och mål

Acers uppdrag och mål fastställs i det tredje energipaketets direktiv och förordningar, särskilt förordning (EG) nr 713/2009 om inrättandet av byrån. Acer tilldelades fler uppgifter 2011 och 2013, genom förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit) och förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer.

Byråns övergripande uppdrag, som anges i grundförordningen, är att komplettera och samordna de nationella energitillsynsmyndigheternas arbete på EU-nivå och att arbeta för fullbordandet av en inre EU-marknad för el och naturgas.

Acer spelar en viktig roll för att utveckla de EU-omfattande näten och marknadsreglerna i riktning mot en förbättrad konkurrens. Byrån samordnar regionala och regionsövergripande initiativ, vilket gynnar marknadsintegreringen. Vi övervakar arbetet inom de europeiska stamnätsföretagens samarbetsorgan Entso och i synnerhet utvecklingsplanerna för EU-omfattade nät. Vidare övervakar Acer hur gas- och elmarknaderna fungerar i allmänhet och hur grossistenergihandeln fungerar i synnerhet.

 
​​​